Onze begeleiders

Yves Cohen

Yves Cohen is een begeleider met een ruime ervaring in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Hij heeft zowel ervaring als onderwijzer, als directeur van een basisschool en als pedagogisch begeleider van de PBD-GO! waar hij ook 6 jaar hoofdadviseur basisonderwijs was. Hij had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van leerplannen, beleidsinstrumenten en pedagogisch-didactische cahiers.

Nu stelt hij zijn jarenlange ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

yves.cohen@telenet.be

0476 26 99 67

Annelies Leynen

Annelies Leynen is een begeleider met een passie voor onderwijskwaliteit.Annelies is logopediste van basisopleiding. Doorheen haar professionele loopbaan bouwde ze haar expertise op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Ze heeft zowel ervaring in het buitengewoon als het gewoon onderwijs, als teamcoördinator en als directeur. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In deze functie heeft ze zich gespecialiseerd in het professionaliseren en coachen van schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

anneliesleynen@scholengroepfluxus.be

0472 57 62 48

An Verborgt

An Verborgt is een begeleider met een passie voor kwaliteit in onderwijs. Als orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs bouwde An een ruime ervaring op in het coachen van teams en in het uitbouwen van onderwijs op maat voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit haar expertise rond emotionele ontwikkeling heeft ze oog voor de impact van de begeleidingsstijl van de leerkracht op het ontwikkelingsleerproces van het kind. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. Met haar holistische kijk op ontwikkeling maakt ze een vertaalslag van de ijsbergdidactiek in de schooleigen context.

anverborgt@scholengroepfluxus.be

0478 54 93 97

Leen Bollen

Leen Bollen is een begeleider die zich specifiek richt op kleuteronderwijs. Doorheen haar professionele loopbaan als kleuterleidster in een Freinetschool was ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Ze heeft veel ervaring met onderzoekend leren. De afgelopen jaren was ze begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus en heeft zo de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer gebracht.

Nu neemt ze haar ervaringen mee naar de Fluxusacademie.

leenbollen@scholengroepfluxus.be

0476 69 57 28

Ghislaine van Dijck

Ghislaine Van Dijck is een begeleider met een passie voor onderwijskwaliteit. Doorheen haar ruime professionele loopbaan bouwde ze haar expertise op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Ze heeft een ruime ervaring als leraar in de lagere school en als directeur van een grote basisschool. Haar passie ligt echter bij het pedagogische en didactische. Het afgelopen schooljaar werd Ghislaine actief als begeleider van het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In deze functie deed ze ervaring op in het professionaliseren en coachen van schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek tot op het niveau van de lerende.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

Ghislainevandijck@scholengroepfluxus.be

0477 95 55 89