Inhoud

In deze workshop wordt je ondergedompeld in de opbouw en de didactiek van vermenigvuldigen en delen in het getalbereik buiten de tafels. Je leert hoe je de procedures voor cijferen en hoofdrekenen inzichtelijk kunt ondersteunen en hoe je van leerlingen vlotte en flexibele rekenaars kunt maken. Je krijgt tal van praktische tips waarmee je de volgende dag meteen aan de slag kunt.

Doelgroep

Dit traject is in de eerste plaats bedoeld voor leraren van het derde, vierde en het vijfde leerjaar. Het traject staat echter ook open voor iedereen die meer wil weten over de wiskundedidactiek van x en ÷.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf je in voor een vorming in de leslokalen van Fluxusacademie.

Onze begeleiders

An Verborgt

An Verborgt is een begeleider met een passie voor kwaliteit in onderwijs. Als orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs bouwde An een ruime ervaring op in het coachen van teams en in het uitbouwen van onderwijs op maat voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit haar expertise rond emotionele ontwikkeling heeft ze oog voor de impact van de begeleidingsstijl van de leerkracht op het ontwikkelingsleerproces van het kind. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. Met haar holistische kijk op ontwikkeling maakt ze een vertaalslag van de ijsbergdidactiek in de schooleigen context.

anverborgt@scholengroepfluxus.be

0478 54 93 97

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60