Inhoud

In deze workshop leer je de Kleuter-tool implementeren bij jou op school. De Kleuter-tool is een instrument dat je toelaat om de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs in de kleuterschool te ondersteunen. Enerzijds helpt het instrument om het wiskundeaanbod geïntegreerd, evenwichtig en gradueel vorm te geven.  Anderzijds helpt het instrument om de ontwikkeling van de kleuters systematisch op te volgen en zo nodig diepgaand te onderzoeken en bij te sturen. We weten dat scholen die systematisch werk maken van aanbod, opvolging en bijsturing, betere resultaten behalen. In deze workshop bekijken we samen hoe we dat bij jou op school – gezien jouw specifieke schoolcontext – kunnen organiseren.

Doelgroep

De doelgroep voor deze vorming is een kernteam dat instaat voor de implementatie van de ijsbergdidactiek op school. Het kernteam bestaat uit 3 à 4 sleutelfiguren, bv. de directeur, de zorgcoördinator, een leerkracht uit het kleuteronderwijs en/of een leerkracht uit het lager onderwijs.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf het kernteam in voor een vorming in de leslokalen van Fluxusacademie.

Wie is de begeleider?

Leen Bollen

Leen Bollen is een begeleider die zich specifiek richt op kleuteronderwijs. Doorheen haar professionele loopbaan als kleuterleidster in een Freinetschool was ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Ze heeft veel ervaring met onderzoekend leren. De afgelopen jaren was ze begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus en heeft zo de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer gebracht.

Nu neemt ze haar ervaringen mee naar de Fluxusacademie.

leenbollen@scholengroepfluxus.be

0476 69 57 28

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60