Inhoud

In dit traject ga je aan de slag met de DOKK-tool voor het basisonderwijs. De DOKK-tool is een instrument dat schoolleiders toelaat om de kwaliteitsontwikkeling tot op de klasvloer te ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat deze dimensie van het pedagogisch leiderschap veruit de meeste impact heeft op de resultaten van leerlingen (Helen Temperly, Viviane Robertsons , …). Schoolleiders die rechtstreek ingrijpen op de professionele ontwikkeling van leraren in hun dagelijkse werkomgeving, grijpen dus onrechtstreeks in op de resultaten van leerlingen. Met andere woorden: niets in de onderwijskundige taak van de schoolleider heeft zoveel impact op de onderwijskwaliteit als de ondersteuning van leraren op de klasvloer.

Doelgroep

Dit traject is in de eerste plaats bedoeld voor beginnende directeurs basisonderwijs. Het traject staat echter ook open voor meer ervaren directeurs die dit aspect van de job willen verbeteren. Ook personeelsleden die binnen de school een opdracht hebben om pedagogisch-didactische feedback te geven op de klaspraktijk van (beginnende) leraren zijn gebaat met dit traject.

Het traject

Het vormingstraject bestaat uit vier sessies van een halve dag.

In de eerste – meer theoretische – sessie lichten we de DOKK-tool toe vanuit een duidelijke visie op klasbezoeken en het geven van feedback. We bekijken de brede onderwijskundige taak van de directeur en staan uitvoering stil het geven van pedagogisch-didactische feedback.

De drie volgende sessies zijn praktijksessies. Dat houdt in dat we in groepjes van 3 á 4 deelnemers enkele lessen bijwonen in één van de deelnemende scholen. Vervolgens gaan we met behulp van de DOKK-tool de geobserveerde praktijk analyseren en denken we samen na over hoe we de feedback, feedforward en opvolging best aanpakken.

Je neemt deel aan de theoretische en 2 praktische sessies op verplaatsing (locaties in de eigen regio). Je staat ook in voor de organisatie van één praktische sessie bij jou op school. Dat houdt in dat we samen met de andere deelnemers (maximum 3 of 4) twee lessen of lesmomenten volgen in een klas van jouw school en die samen analyseren. We bespreken ook samen een strategie voor feedback, die dan jouw taak wordt nadien.

Prijs

voor het traject (4 halve dagen)

Schijf je alvast in voor het traject. De begeleider neemt vervolgens met jou contact om verder af te spreken.

Onze begeleiders

Yves Cohen

Yves Cohen is een begeleider met een ruime ervaring in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Hij heeft zowel ervaring als onderwijzer, als directeur van een basisschool en als pedagogisch begeleider van de PBD-GO! waar hij ook 6 jaar hoofdadviseur basisonderwijs was. Hij had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van leerplannen, beleidsinstrumenten en pedagogisch-didactische cahiers.

Nu stelt hij zijn jarenlange ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

yves.cohen@telenet.be

0476 26 99 67