Inhoud

In deze workshop word je helemaal ondergedompeld in de didactiek van het getalbegrip en de bewerkingen tot 100. We weten uit onderzoek dat een stevige basis in het getalbereik tot 100 een goede voorspeller is voor een succesvol vervolg van het rekenonderwijs. In deze workshop leer je hoe de het getalbegrip en de bewerkingen met elkaar verband houden en krijg je praktische tips om de geleerde inzichten meteen in jouw klas toe te passen. We laten je zelf oefenen zodat je er de volgende dag meteen mee aan de slag kunt.

Doelgroep

Dit traject is in de eerste plaats bedoeld voor leraren van het tweede leerjaar. Het traject staat echter ook open voor iedereen die meer wil weten over de wiskundedidactiek van getalbegrip en het optellen en aftrekken binnen het getalbereik tot 100.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf je in voor een vorming in de leslokalen van Fluxusacademie.

Onze begeleiders

Annelies Leynen

Annelies is logopediste van basisopleiding. Doorheen haar professionele loopbaan bouwde ze haar expertise op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Ze heeft zowel ervaring in het buitengewoon als het gewoon onderwijs, als teamco├Ârdinator en als directeur. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In deze functie heeft ze zich gespecialiseerd in het professionaliseren en coachen van schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

anneliesleynen@scholengroepfluxus.be

0472 57 62 48

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60

Geef een reactie