Inhoud

In deze vorming bekijken we samen met het kernteam hoe je ijsbergdidactiek, gezien jouw specifieke schoolcontext, planmatig kunt implementeren. We staan stil bij de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs. We bekijken hoe je een gedragen en doeltreffend onderwijskundig beleid kunt voeren. We ondersteunen het kernteam bij de vormgeving van het leerproces en de leeromgeving. Daarbij delen we onze ruime ervaring met de implementatie van ijsbergdidactiek in het gewoon basisonderwijs en staan we stil bij de randvoorwaarden en valkuilen van het implementatieproces, bv. het spanningsveld tussen de didactiek/leerlijn en de methode, het materieel beleid, enz.

Doelgroep

De doelgroep voor deze vorming is een kernteam dat instaat voor de implementatie van de ijsbergdidactiek op school. Het kernteam bestaat uit 3 à 4 sleutelfiguren, bv. de directeur, de zorgcoördinator, een leerkracht uit het kleuteronderwijs en/of een leerkracht uit het lager onderwijs.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf het kernteam in voor een vorming in de leslokalen van Fluxusacademie.

Wie is de begeleider?

Annelies Leynen

Annelies is logopediste van basisopleiding. Doorheen haar professionele loopbaan bouwde ze haar expertise op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Ze heeft zowel ervaring in het buitengewoon als het gewoon onderwijs, als teamcoördinator en als directeur. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In deze functie heeft ze zich gespecialiseerd in het professionaliseren en coachen van schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

anneliesleynen@scholengroepfluxus.be

0472 57 62 48

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60