Inhoud

In deze vorming bekijken we samen met het kernteam hoe je de ijsbergdidactiek planmatig kunt implementeren gezien de extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. We staan stil bij de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs. We bekijken hoe je een gedragen en doeltreffend onderwijskundig beleid kunt voeren. We ondersteunen het kernteam bij de vormgeving van het leerproces en de leeromgeving met respect voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen. Daarbij delen we onze ervaring met de implementatie van ijsbergdidactiek in het buitengewoon basisonderwijs  type 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 & BA en staan we stil bij de randvoorwaarden en valkuilen van het implementatieproces, bv. het spanningsveld tussen de pedagogische eenheid en aanbod op maat, een verticale lijn met respect voor de uitstroom uit buitengewoon onderwijs, enz.

Doelgroep

De doelgroep voor deze vorming is een kernteam dat instaat voor de implementatie van de ijsbergdidactiek op school. Het kernteam bestaat uit 3 à 4 sleutelfiguren, bv. de directeur, de zorgcoördinator, een leerkracht uit het kleuteronderwijs en/of een leerkracht uit het lager onderwijs.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf het kernteam in voor een vorming in de leslokalen van de Fluxusacademie in Mol en Lier. Vraag een offerte aan als je de coaching liever bij jou op school wilt laten doorgaan.

Onze begeleiders

An Verborgt

An Verborgt is een begeleider met een passie voor kwaliteit in onderwijs. Als orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs bouwde An een ruime ervaring op in het coachen van teams en in het uitbouwen van onderwijs op maat voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit haar expertise rond emotionele ontwikkeling heeft ze oog voor de impact van de begeleidingsstijl van de leerkracht op het ontwikkelingsleerproces van het kind. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. Met haar holistische kijk op ontwikkeling maakt ze een vertaalslag van de ijsbergdidactiek in de schooleigen context.

anverborgt@scholengroepfluxus.be

0478 54 93 97

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van coördinator van de Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60