IJsbergdidactiek

Wat is ijsbergdidactiek?

IJsbergdidactiek is de vertaling van “Singapore math” naar de Vlaamse onderwijscontext. Singapore staat al jaren bovenaan in de internationale ranglijst voor wiskundeonderwijs. Je hoef dus niet naar Singapore om goed wiskundeonderwijs in actie te zien.

De visie op ijsbergdidactiek

Het opleidingsaanbod

Vormingen voor leraren

Wil je meer weten over de ijsbergdidactiek?

Vormingen voor het beleidsteam

Wil je leren hoe je ijsbergdidactiek kunt implementeren?

serious game ijsbergdidactiek

In het kleuteronderwijs verwerven kleuters al handelend heel wat wiskundige inzichten. Maar omdat er zoveel verschillende snelheden in de kleuterklassen zijn, en de leerkracht maar twee handen heeft, ontwikkelt PXL en Scholengroep Fluxus binnen het iMecs Smart Education@school traject een serious game die inoefening opvolgt en aanstuurt. Dit app monitort zowel onscreen als offscreen in hoeverre de kleuters wiskundige vaardigheden beheersen. Via augmented reality geeft de app dus onscreen weer wat kleuters al handelend doen offscreen.