Inhoud

In deze vorming bekijken we hoe een effectieve rekenles er concreet uitziet in de dagelijkse praktijk. Om van leerlingen succesvolle zelfstandige rekenaars te maken is het belangrijk dat je ze stapsgewijs naar zelfstandigheid leidt. Je laat niet leerlingen niet direct zelfstandig werken, maar doet het eerst voor, dan samen en tenslotte proberen ze het zelfstandig. Je krijgt praktische hulpmiddelen die je direct kunt gebruiken in je eigen wiskundeles.

Doelgroep

De doelgroep voor deze vorming is een kernteam dat instaat voor de implementatie van de ijsbergdidactiek op school. Het kernteam bestaat uit 3 à 4 sleutelfiguren, bv. de directeur, de zorgcoördinator, een leerkracht uit het kleuteronderwijs en/of een leerkracht uit het lager onderwijs.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf het kernteam in voor een vorming in de leslokalen van Fluxusacademie.

Wie is de begeleider?

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60