Inhoud

Tijdens deze vorming leer je hoe je leraren kunt ondersteunen tot op de klasvloer. Je krijgt praktische hulpmiddelen aangereikt, zoals kijkwijzers, die je meteen kunt gebruiken om de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs tot op de klasvloer te ondersteunen. Schoolleiders die rechtstreek ingrijpen op de professionele ontwikkeling van leraren in hun dagelijkse werkomgeving, grijpen onrechtstreeks in op de resultaten van leerlingen. Met andere woorden: niets in de onderwijskundige taak van de schoolleider heeft zoveel impact op de onderwijskwaliteit als de ondersteuning van leraren op de klasvloer.

Doelgroep

Deze vorming is in de eerste plaats bedoeld voor de directeur basisonderwijs die instaat voor het ondersteunen van leraren tot op de klasvloer. De vorming staat echter ook open voor leden van het kernteam die binnen de school de opdracht hebben om de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs tot op klasvloer te ondersteunen en feedback te geven over het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf het kernteam in voor een vorming in de leslokalen van Fluxusacademie.

Wie is de begeleider?

Annelies Leynen

Annelies is logopediste van basisopleiding. Doorheen haar professionele loopbaan bouwde ze haar expertise op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Ze heeft zowel ervaring in het buitengewoon als het gewoon onderwijs, als teamco├Ârdinator en als directeur. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In deze functie heeft ze zich gespecialiseerd in het professionaliseren en coachen van schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

anneliesleynen@scholengroepfluxus.be

0472 57 62 48

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60