Inhoud

Ouderbetrokkenheid in een schoolcontext zorgt voor relaties die een positieve impact hebben op het hele schoolgebeuren en op de ontwikkeling van kleuters. Verbinding maken met ouders is niet altijd makkelijk, het is een zaak van het hele team.

In deze vorming krijgen de deelnemers input en denkoefeningen aangereikt. Dit vormt de opstap om te groeien naar een gedeelde visie, een gedragen beleid en concrete acties. Partner worden van ouders – iets voor jullie?

Doelgroep

Voor (kernteams van) leerkrachten, zoco’s en/of directies kleuteronderwijs die willen uitklaren hoe ze zich (positief) kunnen verhouden ten opzichte van ouders. Voor scholen die op zoek willen naar een boeiende samenwerking met ouders om zo een positief effect te hebben op hun kleuters en hun schoolloopbaan. Voor wie op zoek wil gaan naar een gedeelde visie, een gedragen beleid en concrete acties.

Praktisch

15/10/2021, 9 – 12u, hub in Turnhout

14/01/2022, 9 – 12u, hub in Turnhout

Prijs

voor een halve dag

Schrijf je in voor een vorming in de leslokalen van de Fluxusacademie in Lier, Turnhout en Mol. Vraag een offerte aan als je de vorming liever wilt laten doorgaan bij jou op school

Daniëlle Meeus

Danielle Meeus is een gedreven begeleider die haar enthousiasme en expertise graag wil delen met iedereen die op zoek is naar de verbinding tussen ‘samen school maken’ en pedagogisch didactische thema’s.

Ze krijgt energie van het vertalen van theoretische kaders en achtergrond naar de (klas)praktijk rekening houdend met de schoolcultuur en –context.

Met jarenlange ervaring in het kleuter-, lager-, methode en gewoon onderwijs in verschillende functies gaat ze graag aan de slag met (kern)teams en individuele onderwijsprofessionals om verandertrajecten aan te gaan.