Van hiërarchie naar gedeeld leiderschap.

Inhoud

Scholen en teams zijn voortdurend in verandering.  Dat maakt het boeiend, maar vaak ook vermoeiend. Deze verandering in goede banen leiden, is noodzakelijk voor een goede schoolwerking.

In dit traject wordt je gevormd in het begeleiden van veranderingsprocessen op je school. Je onderzoekt diverse manieren om verandering te organiseren. Centraal staan volgende vragen:

Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee is?

Hoe draag je in het proces zorg voor alle collega’s?

Je onderzoekt manieren van organiseren en werken die het mogelijk maken om anders te gaan werken in en met je team. Je besteedt aandacht aan het waarom van de verandering: wat is de meerwaarde voor onze school? Je zet in op een gedeelde aanpak.

De schoolcultuur en structuren worden hertekend. Je ontwikkelt, samen met de trainer, innovatieve en participatieve manieren van werken. Je onderzoekt mogelijkheden om tot besluitvorming te komen in je team. Diverse schoolthema’s die vragen om veranderingen kunnen aan bod komen. We sluiten steeds aan bij de context van de deelnemers.

Het resultaat: een sterker beleidsvoerend vermogen van de school en een grotere betrokkenheid van alle collega’s.

Doelgroep

Voor schoolleiders (iedereen in een beleidsfunctie of met interesse voor schoolbeleid) die zelf willen veranderen met als inzet: veranderingen wijs aanpakken, samen met het team.

Praktisch

Traject van 4 halve dagen – op aanvraag.

Prijs

voor een traject van 4 halve dagen

Interesse? Vraag hieronder meer info aan.

Onze begeleiders

Ellen Windey

Ellen Windey is een sociaal pedagoog die energie haalt uit het in beweging brengen van organisaties, teams en individuen. Met een loopbaan die start bij de Vlaamse Scholierenkoepel, is een participatief onderwijsbeleid voor haar een vanzelfsprekendheid. Als coördinator van een Centrum Leren en Werken stond het creëren van een warme en stimulerende leeromgeving centraal. Met een honger om nieuwe horizonten te verkennen, verliet ze tijdelijk het onderwijslandschap. Ze bouwde ervaring op als Human Resource Manager en startte als freelance trainer / coach bij Unicorngroup. Een bedrijf gespecialiseerd in teamleren, beleidscultuur en leiderschap. De onderwijswereld liet haar echter nooit helemaal los.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

ellenwindey@scholengroepfluxus.be

0473 95 74 48

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen is vormer, trainer, begeleider met een passie voor mensen en samenwerken. Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, in verbindend werken en in visiegedreven organisatieontwikkeling. In haar werk zoekt ze steeds het evenwicht tussen pedagogisch denken, samen (onder)zoeken en creëren, uitdagingen ombuigen tot mogelijkheden. Katrien werkte 15 jaar in het hoger onderwijs. Daarnaast bouwde ze jaren ervaring op in non profit, social profit en onderwijs. De laatste 3 jaren coördineerde zij de inhoudelijke bijdrage van Tenz aan het Warme Scholenproject.

Nu bundelt ze haar ervaringen in de functie van coördinator van de Fluxusacademie.

katrienvergauwen@scholengroepfluxus.be

0486 42 32 68