Inhoud

In deze workshop installeren we bij jou op school een beleid rond het mathematiseren, automatiseren en memoriseren van de wiskundeleerstof.  Het proces van het rekenen met didactisch materiaal, naar het rekenen op papier, tot het rekenen in je hoofd noemen we mathematiseren. Veelvuldig rekenprocedures oefenen op papier en in je hoofd om ze vlotter te kunnen uitvoeren, noemen we automatiseren. Memoriseren is het van buiten leren van sommige opgaven zodat het werkgeheugen wat meer ontlast is bij het rekenen. Denk daarbij aan de bewerkingen tot 10, de bewerkingen tot 20 en de tafels. Het behoeft geen betoog dat het memoriseren en het automatiseren de sleutels zijn tot vlot hoofdrekenen. Maar hoe pak je dat aan op school en in de klas? Hoe ondervang je de verschillen tussen leerlingen? Hoe engageer je je leerlingen om te oefenen? In deze workshop bekijken we samen hoe we dat bij jou op school – gezien jouw specifieke schoolcontext – best kunnen aanpakken.

Doelgroep

De doelgroep voor deze vorming is een kernteam dat instaat voor de implementatie van de ijsbergdidactiek op school. Het kernteam bestaat uit 3 à 4 sleutelfiguren, bv. de directeur, de zorgcoördinator, een leerkracht uit het kleuteronderwijs en/of een leerkracht uit het lager onderwijs.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf het kernteam in voor een vorming in de leslokalen van Fluxusacademie.

Onze begeleiders

Ghislaine van Dijck

Ghislaine Van Dijck is een begeleider met een passie voor onderwijskwaliteit. Doorheen haar ruime professionele loopbaan bouwde ze haar expertise op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Ze heeft een ruime ervaring als leraar in de lagere school en als directeur van een grote basisschool. Haar passie ligt echter bij het pedagogische en didactische. Het afgelopen schooljaar werd Ghislaine actief als begeleider van het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In deze functie deed ze ervaring op in het professionaliseren en coachen van schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek tot op het niveau van de lerende.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

ghislainevandijck@scholengroepfluxus.be

0477 95 55 89

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60