Inhoud

In deze vorming wordt je ondergedompeld in de inhoud en de didactiek van de domeinen meten, meetkunde en tabellen en grafieken. Je verwerft inzicht in de belangrijkste wiskundige inzichten. Je krijgt tal van praktische tips en concrete materialen waarmee je de volgende dag meteen aan de slag kunt.

Doelgroep

Deze vorming is in de eerste plaats bedoeld voor kleuterleraren. De vorming staat echter ook open voor iedereen die meer wil weten over de wiskundedidactiek van de meten en meetkunde.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf je in voor een vorming in de leslokalen van Fluxusacademie.

Onze begeleiders

Annelies Leynen

Annelies is logopediste van basisopleiding. Doorheen haar professionele loopbaan bouwde ze haar expertise op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Ze heeft zowel ervaring in het buitengewoon als het gewoon onderwijs, als teamco├Ârdinator en als directeur. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In deze functie heeft ze zich gespecialiseerd in het professionaliseren en coachen van schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

anneliesleynen@scholengroepfluxus.be

0472 57 62 48

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60