Onze coördinator

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen is vormer, trainer, begeleider met een passie voor mensen en samenwerken. Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, in verbindend werken en in visiegedreven organisatieontwikkeling. In haar werk zoekt ze steeds het evenwicht tussen pedagogisch denken, samen (onder)zoeken en creëren, uitdagingen ombuigen tot mogelijkheden. Katrien werkte 15 jaar in het hoger onderwijs. Daarnaast bouwde ze jaren ervaring op in non profit, social profit en onderwijs. Ze coördineerde gedurende 4 jaren de inhoudelijke bijdrage van Tenz aan het Warme Scholenproject.

Sinds 2020 bundelt ze haar ervaringen in de functie van coördinator van Fluxusacademie. Ze begeleidt ook trajecten schoolontwikkeling.

katrienvergauwen@scholengroepfluxus.be

0486 42 32 68

Onze begeleiders

Ellen Windey

Ellen Windey is een sociaal pedagoog die energie haalt uit het in beweging brengen van organisaties, teams en individuen. Met een loopbaan die start bij de Vlaamse Scholierenkoepel, is een participatief onderwijsbeleid voor haar een vanzelfsprekendheid. Als coördinator van een Centrum Leren en Werken stond het creëren van een warme en stimulerende leeromgeving centraal. Met een honger om nieuwe horizonten te verkennen, verliet ze tijdelijk het onderwijslandschap. Ze bouwde ervaring op als Human Resource Manager en startte als freelance trainer / coach bij Unicorngroup. Een bedrijf gespecialiseerd in teamleren, beleidscultuur en leiderschap. De onderwijswereld liet haar echter nooit helemaal los.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

ellenwindey@scholengroepfluxus.be

0473 95 74 48

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60

Annelies Leynen

Annelies is logopediste van basisopleiding. Doorheen haar professionele loopbaan bouwde ze haar expertise op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Ze heeft zowel ervaring in het buitengewoon als het gewoon onderwijs, als teamcoördinator en als directeur. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In deze functie heeft ze zich gespecialiseerd in het professionaliseren en coachen van schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

anneliesleynen@scholengroepfluxus.be

0472 57 62 48

Katelijne Van Lommel

Katelijne is een vormer in verfijnde pedagogiek en contact-communicatie met kinderen, jongeren en hun ouders. Als kinder- en jeugdpsychologe is ze werkzaam binnen onderwijs en de hulpverlening. Ze is gespecialiseerd in moeilijk gedrag en (meervoudige) kinderpsychiatrische problematieken.

katelijnvl@hotmail.com

Dominique Carette

Dominique is naast begeleider ook directrice in een basisschool. Na meerdere jaren ervaring als klasleerkracht en zorgcoördinator ging zij deze boeiende uitdaging aan. “Samen school maken” is de rode draad doorheen haar professionele loopbaan. Tijdens een intens Warme Scholenproject installeerde zij samen met haar schoolteam Teamteaching in hun ganse schoolorganisatie. Deze clusterwerking wordt steeds vanuit een gedeeld leiderschap opgebouwd en bijgestuurd. Met deze invalshoek bouwde zij ervaringen op in het begeleiden van veranderingsprocessen op school waarbij verbindend communiceren steeds de sleutel tot succes is.

Nu deelt ze haar ervaringen graag met jullie via de Fluxusacademie.

dominiquecarette@scholengroepfluxus.be

An Verborgt

An Verborgt is een begeleider met een passie voor kwaliteit in onderwijs. Als orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs bouwde An een ruime ervaring op in het coachen van teams en in het uitbouwen van onderwijs op maat voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit haar expertise rond emotionele ontwikkeling heeft ze oog voor de impact van de begeleidingsstijl van de leerkracht op het ontwikkelingsleerproces van het kind. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. Met haar holistische kijk op ontwikkeling maakt ze een vertaalslag van de ijsbergdidactiek in de schooleigen context.

anverborgt@scholengroepfluxus.be

0478 54 93 97

Leen Bollen

Leen Bollen is een begeleider die zich specifiek richt op kleuteronderwijs. Doorheen haar professionele loopbaan als kleuterleidster in een Freinetschool was ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Ze heeft veel ervaring met onderzoekend leren. De afgelopen jaren was ze begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus en heeft zo de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer gebracht.

Nu neemt ze haar ervaringen mee naar de Fluxusacademie.

leenbollen@scholengroepfluxus.be

0476 69 57 28

Ghislaine van Dijck

Ghislaine Van Dijck is een begeleider met een passie voor onderwijskwaliteit. Doorheen haar ruime professionele loopbaan bouwde ze haar expertise op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Ze heeft een ruime ervaring als leraar in de lagere school en als directeur van een grote basisschool. Haar passie ligt echter bij het pedagogische en didactische. Het afgelopen schooljaar werd Ghislaine actief als begeleider van het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In deze functie deed ze ervaring op in het professionaliseren en coachen van schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek tot op het niveau van de lerende.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

ghislainevandijck@scholengroepfluxus.be

0477 95 55 89

Yves Cohen

Yves Cohen is een begeleider met een ruime ervaring in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Hij heeft zowel ervaring als onderwijzer, als directeur van een basisschool en als pedagogisch begeleider van de PBD-GO! waar hij ook 6 jaar hoofdadviseur basisonderwijs was. Hij had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van leerplannen, beleidsinstrumenten en pedagogisch-didactische cahiers.

Nu stelt hij zijn jarenlange ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

yves.cohen@telenet.be

0476 26 99 67

Daniëlle Meeus

Danielle Meeus is een gedreven begeleider die haar enthousiasme en expertise graag wil delen met iedereen die op zoek is naar de verbinding tussen ‘samen school maken’ en pedagogisch didactische thema’s.

Ze krijgt energie van het vertalen van theoretische kaders en achtergrond naar de (klas)praktijk rekening houdend met de schoolcultuur en –context.

Met jarenlange ervaring in het kleuter-, lager-, methode en gewoon onderwijs in verschillende functies gaat ze graag aan de slag met (kern)teams en individuele onderwijsprofessionals om verandertrajecten aan te gaan.