Schoolontwikkeling

Wil je leren hoe je op school gedeelde waarden, een missie en een visie kunt ontwikkelen en hoe je alle leerkrachten engageert om zich hiervoor in te zetten? Wil je leren hoe je bouwt aan de cultuur en de structuur van je organisatie om de doelen te realiseren? Wil je op school een cultuur ontwikkelen waarin participatie en dialoog kenmerkende elementen zijn?

Samen leren

Wil je leren hoe je op school beleid kunt voeren op het vlak van het kernproces van leren en onderwijzen? Wil je het leerproces en de leeromgeving vormgeven? Wil je werk maken van de opvolging en begeleiding van leerlingen of van rapportering over leerlingen?

Samenleven

Wil je leren hoe je op school werk kunt maken van een warm leefklimaat. Wil de leefomgeving vormgeven voor leerlingen en personeelsleden?