Inhoud

Klassen waar het moeilijk loopt, zorgen voor veel spanningen. Kinderen voelen zich slecht, leerkrachten zitten met de handen in het haar en op de speelplaats loopt het moeilijk. Mits de nodige ondersteuning kunnen kinderen een hechte groep vormen, waar ieder z’n plaatsje vindt en waar samengewerkt kan worden.

Kinderen die zich goed voelen in hun klasgroep, hebben ruimte om te leren, om zich te ontwikkelen, om zorg te dragen voor anderen en de omgeving. Is dat niet wat we in onderwijs willen?

In deze vorming reikt de trainer een aantal theoretische inzichten aan, doorspekt met oefeningen. We staan stil bij de eigen klas- en schoolpraktijk: hoe kunnen we hier verandering in brengen?

Doelgroep

Voor leerkrachten, ZOCO’s, leerlingbegeleiders, … die leerlingen en klassen willen ondersteunen om op een aangename manier met elkaar om te gaan zodat een leefklimaat ontstaat waarin leerlingen samen leren samenleven.

Praktisch

Op aanvraag.

Prijs

voor een hele dag

Vraag een offerte aan als je de vorming wilt laten doorgaan bij jou op school.

Onze begeleiders

Ellen Windey

Ellen Windey is een sociaal pedagoog die energie haalt uit het in beweging brengen van organisaties, teams en individuen. Met een loopbaan die start bij de Vlaamse Scholierenkoepel, is een participatief onderwijsbeleid voor haar een vanzelfsprekendheid. Als coördinator van een Centrum Leren en Werken stond het creëren van een warme en stimulerende leeromgeving centraal. Met een honger om nieuwe horizonten te verkennen, verliet ze tijdelijk het onderwijslandschap. Ze bouwde ervaring op als Human Resource Manager en startte als freelance trainer / coach bij Unicorngroup. Een bedrijf gespecialiseerd in teamleren, beleidscultuur en leiderschap. De onderwijswereld liet haar echter nooit helemaal los.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

ellenwindey@scholengroepfluxus.be

0473 95 74 48