If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together!

Inhoud

Teams waarin iedereen durft spreken over wat er toe doet, staan sterker. Wanneer teamleden elkaar vragen durven stellen, samen durven wikken en wegen, de moed hebben om samen te reflecteren over de schoolpraktijk, kan een bevlogen schoolwerking ontstaan met collega’s die elkaar ondersteunen en versterken.

We creëren samen een kader van afspraken dat de veiligheid en betrokkenheid binnen een team verhoogt. We  zoomen in op de term vertrouwen en formuleren acties om een cultuur van participatie te versterken.

Doelgroep

Voor leerkrachten, beleidsmedewerkers, kerngroepen van teams die op zoek zijn naar een andere en betere manier van samenwerken.

Praktisch

Op aanvraag.

 

Prijs

voor een hele dag

Schrijf je in voor een vorming in de leslokalen van de Fluxusacademie in Lier of Turnhout. Vraag een offerte aan als je de vorming liever wilt laten doorgaan bij jou op school.

Onze begeleiders

Ellen Windey

Ellen Windey is een sociaal pedagoog die energie haalt uit het in beweging brengen van organisaties, teams en individuen. Met een loopbaan die start bij de Vlaamse Scholierenkoepel, is een participatief onderwijsbeleid voor haar een vanzelfsprekendheid. Als coördinator van een Centrum Leren en Werken stond het creëren van een warme en stimulerende leeromgeving centraal. Met een honger om nieuwe horizonten te verkennen, verliet ze tijdelijk het onderwijslandschap. Ze bouwde ervaring op als Human Resource Manager en startte als freelance trainer / coach bij Unicorngroup. Een bedrijf gespecialiseerd in teamleren, beleidscultuur en leiderschap. De onderwijswereld liet haar echter nooit helemaal los.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

ellenwindey@scholengroepfluxus.be

0473 95 74 48