Samen leren

IJsbergdidactiek

IJsbergdidactiek is de vertaling van “Singapore math” naar de Vlaamse onderwijscontext. Singapore staat al jaren bovenaan op de internationale ranglijst voor wiskundeonderwijs . Je hoef dus niet naar Singapore om goed wiskundeonderwijs in de basisschool in actie te zien.

Digitale transformatie

In deze trajecten leren de IT-ankers hoe ze de digitale transformatie bij jou op school holistisch kunt aanpakken. De leraren kunnen hier terecht om te leren je technologie kunt gebruiken om het onderwijs beter af te stemmen op het leren van je leerlingen.

Taalbeleid

Taalbeleid veel verder gaat dan de taallessen alleen. Taal is een fundament in het samen leren en samen leven. Een helder en sterk taalbeleid op maat van de school, met een duidelijk actieplan, versterkt de taalvaardigheid van je leerlingen.