Inhoud

In dit traject leer je als team een gedragen en samenhangend beleid te ontwikkelen. Dit doe je door te vertrekken vanuit een gedeelde visie en verbinding tussen collega’s. De visie vormt het startpunt voor het werken aan de gewenste schoolcultuur. Participatief werken staat centraal: ieders stem krijgt een plaats in dit veranderingstraject. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij deze processen hebben ervaren en aangepakt in hun school. De uitwisseling met deelnemers uit andere scholen zorgt voor verrijkende voorbeelden.

Doelgroep

Een kerngroep van een vijftal deelnemers (waaronder de directeur) volgt het traject en vormt de motor voor het veranderingstraject. De kerngroep wordt gevormd in visiegedreven en participatief werken. Deze inzichten vertalen ze naar de eigen school, onder begeleiding van de trainer.

Praktisch

Traject 1 – hub in Turnhout – VOLZET

 • 09/09/2021, 9.30 – 16.30u
 • 18/10/2021, 9.30 – 16.30u
 • 09/12/2021, 9.30 – 16.30u
 • 25/01/2022, 9.30 – 16.30u
 • 07/03/2022, 9.30 – 16.30u

Traject 2 – GO! Internaat Edegem – VOLZET

 • 16/09/2021, 9.30 – 16.30u
 • 25/10/2021, 9.30 – 16.30u
 • 16/12/2021, 9.30 – 16.30u
 • 27/01/2022, 9.30 – 16.30u
 • 14/03/2022, 9.30 – 16.30u

Traject 3 – hub in Lier – NOG 1 PLAATS

 • 07/10/2021, 9.30 – 16.30u
 • 22/11/2021, 9.30 – 16.30u
 • 18/01/2022, 9.30 – 16.30u
 • 14/02/2022, 9.30 – 16.30u
 • 21/04/2022, 9.30 – 16.30u

Traject 4 – BS Het Molentje, Lier – VOLZET

 • 12/10/2021, 9.30 – 16.30u
 • 29/11/2021, 9.30 – 16.30u
 • 21/01/2022, 9.30 – 16.30u
 • 21/02/2022, 9.30 – 16.30u
 • 28/04/2022, 9.30 – 16.30u

Prijs

voor 8 halve dagen

Schrijf je in voor de vormingen in de leslokalen van de Fluxusacademie in Lier, Turnhout en Mol.

De begeleiders

Ellen Windey

Ellen Windey is een sociaal pedagoog die energie haalt uit het in beweging brengen van organisaties, teams en individuen. Met een loopbaan die start bij de Vlaamse Scholierenkoepel, is een participatief onderwijsbeleid voor haar een vanzelfsprekendheid. Als coördinator van een Centrum Leren en Werken stond het creëren van een warme en stimulerende leeromgeving centraal. Met een honger om nieuwe horizonten te verkennen, verliet ze tijdelijk het onderwijslandschap. Ze bouwde ervaring op als Human Resource Manager en startte als freelance trainer / coach bij Unicorngroup. Een bedrijf gespecialiseerd in teamleren, beleidscultuur en leiderschap. De onderwijswereld liet haar echter nooit helemaal los.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

ellenwindey@scholengroepfluxus.be

0473 95 74 48

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen is vormer, trainer, begeleider met een passie voor mensen en samenwerken. Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, in verbindend werken en in visiegedreven organisatieontwikkeling. In haar werk zoekt ze steeds het evenwicht tussen pedagogisch denken, samen (onder)zoeken en creëren, uitdagingen ombuigen tot mogelijkheden. Katrien werkte 15 jaar in het hoger onderwijs. Daarnaast bouwde ze jaren ervaring op in non profit, social profit en onderwijs. De laatste 3 jaren coördineerde zij de inhoudelijke bijdrage van Tenz aan het Warme Scholenproject.

Nu bundelt ze haar ervaringen in de functie van coördinator van de Fluxusacademie.

katrienvergauwen@scholengroepfluxus.be

0486 42 32 68