Samenleven

Vormingen

Visie op samenleven

Deze vorming gaat over de Fluxusvisie op ‘samenleven’. In deze sessie krijg je inzicht in de meerwaarde van visiegedreven werken en leer je hoe je met je team aan de slag kunt gaan met de Fluxusvisie op samenleven.

Positieve groepsdynamiek in de klas

Deze vorming gaat over een positieve groepsdynamiek in je klas. Omdat klassen met een goede, gezonde groepsdynamiek het schoolgebeuren voor iedereen aangenamer maken.

Omgaan met moeilijk gedrag

Wat ons niet verteld werd: moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in intense proporties voorkomt, is communicatie. Eens we ons de taal ervan eigen maken, hebben we toegang tot praktische oplossingen. Dat kan comfort van leerlingen én leerkrachten sterk verhogen.

Moeilijke gesprekken

Omdat de opbouw van een lastig gesprek de uitkomst bepaalt. Omdat je beter nooit begint met ‘Waarom?’. Omdat er meer dan één taal is. Omdat tussen dat wat gezegd en bedoeld wordt en dat wat bedoeld en niet gezegd wordt, een wereld klaarligt om te ontdekken.

Complexe problematieken

Omdat het zo vaak een én-én-én-verhaal is bij kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs. Omdat heel wat vorming onvoldoende afgestemd is op de uitdagingen waar het buitengewoon onderwijs voor staat. Omdat praktische handvatten voor deze doelgroep ertoe doen.

Kleuterparticipatie

Omdat we ernaar streven om kleuters met regelmaat en goesting naar school te laten komen. Omdat ouderbetrokkenheid daarbij belangrijk, zelfs essentieel is. Omdat de verbinding maken met ouders niet vanzelf gaat en een zaak is van het hele team.

Team Teaching

De verschillen tussen leerlingen in een zelfde leeftijdsgroep worden groter en complexer. Elk kind heeft recht op redelijke aanpassingen. Maar ook leerkrachten hebben ondersteuning nodig. Door de verantwoordelijkheid over de leerlingen te verdelen, verhoogt hun draagkracht. Ze kunnen elkaar versterken in een verbindende samenwerking.