Schoolontwikkeling

Trajecten

Trajecten zijn langdurige begeleidingen van individuen of kerngroepen. Deelnemers worden gevormd in een thema, ze verwerven inzichten, raken vertrouwd met oefeningen en leren alles vertalen naar de eigen schoolcontext.

Vormingen

Vorming zijn korte opleidingsmomenten. Je krijgt een introductie in een bepaald thema (inzicht / oefening). Op basis daarvan kan je ervoor kiezen om in te schrijven voor de verdiepende trajecten binnen de Fluxusacademie.