Inhoud

Een taalbeleid gaat veel verder dan de taallessen alleen. Taal is een fundament in het samen leren en samen leven. Een helder en sterk taalbeleid op maat van de school mét een duidelijk actieplan, versterkt de taalvaardigheid van leerlingen zodat de groei- en ontwikkelingskansen op alle leef- en leergebieden verhogen. 

Je krijgt in dit traject input, handvatten, denkoefeningen en begeleiding met het ROK-kader als leidraad. Zo kom je samen met je team stap voor stap tot een schooleigen, gedragen taalbeleid.

Doelgroep

Voor kernteams basisonderwijs die op zoek willen gaan naar een taalbeleid waar ieder teamlid achter kan staan: een beleid vertaald in acties, waar het hele team trots op is. 

Praktisch

Het traject is gespreid over 4 halve dagen:

24/01/2022, 9 – 12u, Turnhout 

10/02/2022, 9 – 12u, Turnhout

17/03/2022, 9 – 12u, Turnhout

22/04/2022, 9 – 12u, Turnhout

Prijs

voor 4 halve dagen

Schrijf het kernteam in voor een vorming in de leslokalen van de Fluxusacademie in Lier, Turnhout of Mol.

Wie is de begeleider?

Daniëlle Meeus

Danielle Meeus is een gedreven begeleider die haar enthousiasme en expertise graag wil delen met iedereen die op zoek is naar de verbinding tussen ‘samen school maken’ en pedagogisch didactische thema’s.

Ze krijgt energie van het vertalen van theoretische kaders en achtergrond naar de (klas)praktijk rekening houdend met de schoolcultuur en –context.

Met jarenlange ervaring in het kleuter-, lager-, methode en gewoon onderwijs in verschillende functies gaat ze graag aan de slag met (kern)teams en individuele onderwijsprofessionals om verandertrajecten aan te gaan.