Taalbeleid

Workshop taalbeleid

In een halve dag verkennen we alle facetten van een taalbeleid. Het is aan de deelnemers om die nadien verder te vertalen naar hun eigen school. Heb je nood aan meer ondersteuning en input om deze vertaling te maken? Dan is het traject taalbeleid misschien meer iets voor jou.

Traject taalbeleid

Tijdens dit traject van 4 halve dagen krijgen de deelnemers input, handvatten, denkoefeningen en begeleiding. Zo kunnen ze samen met hun team stap voor stap een schooleigen, gedragen taalbeleid uitbouwen.