Inhoud

Teamcultuur gaat over gewoontes: een manier van omgaan met elkaar, van werken en denken die al heel lang aanwezig is. Het is vertrouwd, lijkt evident, alsof het geen keuze is. En toch… af en toe ‘vertragen’ en tijd nemen om die gewoontes te evalueren, helpt ons om bewuster in de schoolpraktijk te staan. Zo kunnen we als team werk maken van een omgeving waar samen leren en samen leven aangenaam wordt.

Aan de hand van een teamscan maak je een analyse van je teamcultuur. We kijken in de spiegel en analyseren de resultaten uit de scan.  Daarnaast brengen we concrete actiepunten in kaart. Deelnemers krijgen handvatten om vanuit verschillende invalshoeken te sleutelen aan hun teamcultuur en schoolklimaat.

Doelgroep

Voor iedereen die willen werken aan een warme schoolcultuur en een gezond teamklimaat.

Praktisch

Traject gespreid over 2 volle dagen:

  • 18/11/2021, 9.30 – 16.30u, in Lier
  • 13/12/2021, 9.30 – 16.30u, in Lier

Prijs

voor 2 hele dagen

Schrijf je in voor de vormingen in de leslokalen van de Fluxusacademie in Mol, Turnhout of Lier.

Onze begeleiders

Ellen Windey

Ellen Windey is een sociaal pedagoog die energie haalt uit het in beweging brengen van organisaties, teams en individuen. Met een loopbaan die start bij de Vlaamse Scholierenkoepel, is een participatief onderwijsbeleid voor haar een vanzelfsprekendheid. Als coördinator van een Centrum Leren en Werken stond het creëren van een warme en stimulerende leeromgeving centraal. Met een honger om nieuwe horizonten te verkennen, verliet ze tijdelijk het onderwijslandschap. Ze bouwde ervaring op als Human Resource Manager en startte als freelance trainer / coach bij Unicorngroup. Een bedrijf gespecialiseerd in teamleren, beleidscultuur en leiderschap. De onderwijswereld liet haar echter nooit helemaal los.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

ellenwindey@scholengroepfluxus.be

0473 95 74 48

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen is vormer, trainer, begeleider met een passie voor mensen en samenwerken. Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, in verbindend werken en in visiegedreven organisatieontwikkeling. In haar werk zoekt ze steeds het evenwicht tussen pedagogisch denken, samen (onder)zoeken en creëren, uitdagingen ombuigen tot mogelijkheden. Katrien werkte 15 jaar in het hoger onderwijs. Daarnaast bouwde ze jaren ervaring op in non profit, social profit en onderwijs. Ze coördineerde gedurende 4 jaren de inhoudelijke bijdrage van Tenz aan het Warme Scholenproject.

Sinds 2020 bundelt ze haar ervaringen in de functie van coördinator van Fluxusacademie. Ze begeleidt ook trajecten schoolontwikkeling.

katrienvergauwen@scholengroepfluxus.be

0486 42 32 68