Trajecten

Trajecten zijn langdurige begeleidingen van individuen of kerngroepen. Deelnemers worden gevormd in een thema, ze verwerven inzichten, raken vertrouwd met oefeningen en leren alles vertalen naar de eigen schoolcontext. De begeleiders van onze trajecten ondersteunen je, ook tussentijds, om op school verandering in gang te zetten. Zo sta je er niet alleen voor, kan je steeds aftoetsen en krijg je snel antwoord op je vragen.

Begeleiden van een (school)team

In dit traject word je gevormd om zelf begeleiding te geven aan teams of teamverantwoordelijken. Je leert teams begeleiden bij visiegedreven en participatieve veranderingsprocessen.

Samen school maken

Doorheen dit traject leer je als team een gedragen en samenhangend beleid te ontwikkelen. Dit doe je door te vertrekken vanuit een gedeelde visie en verbinding tussen collega’s.

Leiders van verandering

Scholen en teams zijn voortdurend in verandering.  Onder dwang of vanuit drang. Deze veranderingen in goede banen leiden, samen met het team, is noodzakelijk voor een goede schoolwerking.

Visiegedreven schoolorganisatie

Omdat scholen en teams met een heldere en gedeelde visie zorgen voor beter onderwijs. De visie zet de neuzen in dezelfde richting en zorgt voor goed doordachte keuzes en beslissingen.

Teamcultuur en schoolklimaat

Teamcultuur gaat over gewoontes: manier van omgaan, werken en denken die al heel lang aanwezig zijn en vaak niet meer in vraag gesteld worden. Af en toe ‘vertragen’ en tijd nemen om die gewoontes te evalueren, helpt ons om bewuste keuzes te maken. Op die manier kunnen we als team werk maken van een omgeving waar werken en leren aangenaam wordt.