Inhoud

De inzichten van verbindend communiceren helpen ons om te zeggen wat we willen zeggen op een manier die de ander niet tegen de borst stuit. Omgekeerd leren we te luisteren naar wat de ander écht wil vertellen. Zo komen we tot gesprekken waar we voldoening uit halen, waarin we ons erkend voelen en waarin we samen (opnieuw) verder kunnen. Vanuit oefeningen leren we de theorie kennen. We staan tegelijk stil bij de vertaalslag naar de eigen schoolpraktijk: hoe kunnen we in het team én met onze leerlingen en ouders verbindend communiceren?

Doelgroep

Voor iedereen die op zoek is naar een andere en betere manier van spreken met en luisteren naar elkaar.

Praktisch

16/05/2021, 9.30 – 16u, hub in Lier

Prijs

voor een halve dag

Interesse? Vraag een offerte aan.

Onze begeleiders