Inhoud

De inzichten van verbindend communiceren helpen ons om te zeggen wat we willen zeggen op een manier die de ander niet tegen de borst stuit. Omgekeerd leren we te luisteren naar wat de ander écht wil vertellen. Zo komen we tot gesprekken waar we voldoening uit halen, waarin we ons erkend voelen en waarin we samen (opnieuw) verder kunnen. Vanuit oefeningen leren we de theorie kennen. We staan tegelijk stil bij de vertaalslag naar de eigen schoolpraktijk: hoe kunnen we in het team én met onze leerlingen en ouders verbindend communiceren?

Doelgroep

Voor iedereen die op zoek is naar een andere en betere manier van spreken met en luisteren naar elkaar.

Praktisch

Op aanvraag.

Prijs

voor een halve dag

Interesse? Vraag een offerte aan.

Onze begeleiders

Ellen Windey

Ellen Windey is een sociaal pedagoog die energie haalt uit het in beweging brengen van organisaties, teams en individuen. Met een loopbaan die start bij de Vlaamse Scholierenkoepel, is een participatief onderwijsbeleid voor haar een vanzelfsprekendheid. Als coördinator van een Centrum Leren en Werken stond het creëren van een warme en stimulerende leeromgeving centraal. Met een honger om nieuwe horizonten te verkennen, verliet ze tijdelijk het onderwijslandschap. Ze bouwde ervaring op als Human Resource Manager en startte als freelance trainer / coach bij Unicorngroup. Een bedrijf gespecialiseerd in teamleren, beleidscultuur en leiderschap. De onderwijswereld liet haar echter nooit helemaal los.

Nu stelt zij haar ervaring en expertise ten dienste van de Fluxusacademie.

ellenwindey@scholengroepfluxus.be

0473 95 74 48