Inhoud

In deze vorming wordt je ondergedompeld in de opbouw en de maal- en deeltafels. Je verwerft inzicht in de betekenis van de bewerkingen; je leert dat inzicht toepassen bij het hoofdrekenen, je leert hoe je de tafels gepersonaliseerd kunt memoriseren en hoe je dat organiseert in je klas. Het behoeft geen betoog dat een vlotte parate kennis van de tafels een goede voorspeller is voor het succesvol vervolg van het rekenonderwijs. Tijdens deze workshop krijgt je tal van praktische tips waarmee je de volgende dag meteen aan de slag kunt.

Doelgroep

Deze vorming is in de eerste plaats bedoeld voor leraren van het tweede en het derde leerjaar. De vorming staat echter ook open voor iedereen die meer wil weten over de wiskundedidactiek van de maal-en deeltafels.

Prijs

voor een halve dag

Schrijf je in voor een vorming in de leslokalen van Fluxusacademie.

Onze begeleiders

An Verborgt

An Verborgt is een begeleider met een passie voor kwaliteit in onderwijs. Als orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs bouwde An een ruime ervaring op in het coachen van teams en in het uitbouwen van onderwijs op maat voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit haar expertise rond emotionele ontwikkeling heeft ze oog voor de impact van de begeleidingsstijl van de leerkracht op het ontwikkelingsleerproces van het kind. De laatste jaren is ze actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. Met haar holistische kijk op ontwikkeling maakt ze een vertaalslag van de ijsbergdidactiek in de schooleigen context.

anverborgt@scholengroepfluxus.be

0478 54 93 97

Ben Jacobs

Ben Jacobs is een begeleider met een ruime ervaring in het ondersteunen van onderwijsprofessionals. Hij specialiseerde zich in de onderwijspraktijk van de basisschool, in het begeleiden van veranderingsprocessen op school en in de ontwikkeling van concrete materialen voor de klaspraktijk. Ben Jacobs is vooral bekend van de reeks didactische cahiers wiskunde in het basisonderwijs. De afgelopen 13 jaar was hij pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nu bundelt hij zijn ervaringen in de functie van Fluxusacademie.

benjacobs@scholengroepfluxus.be

0476 94 41 60