Vormingen voor het beleidsteam

Hoe implementeer je dit in het gewoon basisonderwijs?

Kernteam (DIR – ZC – KO – LO)

Instructiemodel

Kernteam (DIR – ZC – LO)

Automatiseren

Kernteam (DIR – ZC – KO)

Klasbezoeken

Kernteam (DIR – ZC)

De kleuter-tool

Kernteam (DIR – ZC – LO)