Vormingen

Vorming zijn korte opleidingsmomenten. Je krijgt een introductie in een bepaald thema (inzicht / oefening). Op basis daarvan kan je ervoor kiezen om in te schrijven voor de verdiepende trajecten binnen de Fluxusacademie.

Omgaan met weerstand in je team

Omdat in (school)teams ideeën, meningen, verzuchtingen, … vaak onuitgesproken blijven. Om ieders stem en gedachten omtrent schoolse thema’s boven de waterlijn te krijgen, biedt het gedachtengoed van Deep Democracy inzichten en oefenmateriaal.

Verbindend communiceren: hefboom voor een open en respectvolle cultuur

Omdat de inzichten uit verbindende communicatie ons helpen om scherp te krijgen wat we verwachten van onze collega’s. We leren onze verwachtingen helder te formuleren en die van onze collega’s écht te beluisteren. Zo komen we antwoorden en oplossingen die rekening houden met ieders behoeften.

Veiligheid en betrokkenheid in je team

Teams waarin iedereen durft spreken over wat er toe doet, staan sterker. Wanneer teamleden elkaar vragen durven stellen, samen durven wikken en wegen, de moed hebben om samen te reflecteren over de schoolpraktijk, kan een bevlogen schoolwerking ontstaan met collega’s die elkaar ondersteunen en versterken.

Zorgzaam omgaan met veranderingsprocessen

Scholen zijn voortdurend in verandering. Als we deze veranderingsprocessen niet wijs en werkbaar organiseren, geraakt een team moe en ontstaat demotivatie. Arteveldehogeschool ontwikkelde een instrument ter ondersteuning van scholen in verandering. Je leert in deze workshop het instrument kennen en ermee werken, om het nadien te gebruiken in je eigen schoolteam.